Med planstrategien besluttes det hvordan kommuneplanen skal revideres. Det vil sige, hvilke ændringer i kommuneplanen kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Kommuneplanen kan revideres på følgende måder:

  • Fuld revision
  • Delvis revision: I udvalgte geografiske områder og/ eller for udvalgte emner, eller genvedtagelse af visse dele med konsekvensrettelser som følge af overordnet planlægning.

Der kan ikke foretages en ren genvedtagelse af planen blot med forlængelse af tidsperioden.

Med Strategi 2015 blev det besluttet kommuneplanen skulle revideres delvist i form af en temarevision. De fem temaer, der skulle behandles var:

  • Boliger og byliv
  • Kultur- og fritidsliv
  • Handels- og erhvervsliv
  • Kysten
  • Naturen

På baggrund af denne beslutning er kommuneplanen revideret. Der er i forbindelse med revisionen desuden foretaget en omstrukturering af indholdet i den resterende del af kommuneplanen som beskrevet i indledningen. Denne omstrukturering har ikke medført væsentlige ændringer i de dele af kommuneplanen, der ikke var omfattet af tema-revisionen.

Link til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2015