Genvej til kort.

Læs mere om tekniske områder her:

Rammenummer

1.T1

Rammenavn

Kokkedal Station

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg, station med tilhørende funktioner

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området ligger i stationsnært kerneområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

1.T2

Rammenavn

Usserød Renseanlæg

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg, renseanlæg

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ved bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til landskabet langs Usserød Å. Der skal etableres en afskærmende beplantning.

Området ligger i stationsnært område. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.T3

Rammenavn

Forbrændingsanlæg Nord

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg, forbrændingsanlæg

Maksimal bebyggelsesprocent

Det bebyggede areal må maksimalt udgøre 9500 m²

Maksimalt antal etager

25 m, dog kan enkelte bygningsdele tillades opført i en højde af op til 35 m

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ved bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til landskabet langs Usserød Å og den planlagte hovedsti. Der skal etableres en afskærmende beplantning langs Usserød Å.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.T4

Rammenavn

Vandforsyning

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg, vandværk

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ved bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til landskabet langs Usserød Å. Der skal etableres en afskærmende beplantning.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

1.T5

Rammenavn

Telefoncentral, Rungstedvej

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg, telefoncentral

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.T6

Rammenavn

Rungsted renseanlæg

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg, renseanlæg

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.T7

Rammenavn

Forbrændingsanlæg Syd

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg, slambehandlingsanlæg

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ved bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til landskabet langs Usserød Å og den planlagte hovedsti. Der skal etableres en afskærmende beplantning langs Usserød Å.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.T1

Rammenavn

Rungsted Kyst Station

Områdets anvendelse

Teknisk anlæg, offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området ligger i stationsnært område.

Landzone kan ved lokalplanlægning overføres til byzone.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

3.T1

Rammenavn

Gentofte vandindvinding

Områdets anvendelse

Vandværk, vandindvinding

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Anvendelse skal ske i overensstemmelse med gældende fredning.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget