Genvej til kort.

Læs mere om rekreative områder her:

Rammenummer

1.R1

Rammenavn

Dronningedammen

Områdets anvendelse

Grønne områder, sø

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R2

Rammenavn

Mariehøj – friarealer

Områdets anvendelse

Grønne områder

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af fredningsbestemmelser.

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R3

Rammenavn

Mark og eng ved St. Svenstrup og Mortenstrup

Områdets anvendelse

Grønne områder, mark og eng.

Mortenstrupgård: bolig, naturformidling, museale formål eller lign. offentlige formål.

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af fredningsbestemmelser.

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ny bebyggelse skal være i overensstemmelse med fredningsbestemmelser, der gælder for området. Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

  

Rammenummer

1.R5

Rammenavn

Åbredden ved Usserød Skole

Områdets anvendelse

Grønne områder

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R6

Rammenavn

Omkring den militære klædefabrik og Usserød Å

Områdets anvendelse

Grønne områder, park

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R7

Rammenavn

Breelte Skov

Områdets anvendelse

Grønne områder, skov

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Landzoneområdet overføres til byzone. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R8

Rammenavn

Eng ved Nattergalevej

Områdets anvendelse

Grønne områder, eng

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

1.R9

Rammenavn

Tennisbaner i Rungsted

Områdets anvendelse

Offentlige formål (sportsanlæg)

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Der kan etableres vandforsyningsanlæg, oplagsplads for vejmaterialer, stianlæg og anlæg til fritidsformål. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R10

Rammenavn

Rungsted Eng

Områdets anvendelse

Grønne områder, eng

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Der kan etableres vandforsyningsanlæg, oplagsplads for vejmaterialer, stianlæg og anlæg til fritidsformål. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

  

Rammenummer

1.R12

Rammenavn

Golfbane, hestefolde, skov

Områdets anvendelse

Grønne områder

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Må kun anvendes i overensstemmelse med gældende fredning. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R13

Rammenavn

Mikkelborg Strandpark

Områdets anvendelse

Strandpark, boliger, åben-lav og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Må kun anvendes og bebygges i overensstemmelse med gældende fredning.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R14

Rammenavn

Mikkelborg Skov

Områdets anvendelse

Grønne områder, skov

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Må kun anvendes i overensstemmelse med gældende fredning.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.R15

Rammenavn

Område vest for Lågegyde

Områdets anvendelse

Grønne områder, mark

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Landzoneområdet overføres til byzone.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.R1

Rammenavn

Mellem Folehavevej og Smidstruplund

Områdets anvendelse

Rekreativt område, park

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.R2

Rammenavn

Deputatvænge

Områdets anvendelse

Rekreativt område, park

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

2.R3

Rammenavn

Rungstedlund

Områdets anvendelse

Grønne områder, park

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området må kun anvendes og bebygges i overensstemmelse med gældende fredning.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.R4

Rammenavn

Rungsted golfklub

Områdets anvendelse

Golfbaner

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området må kun anvendes og bebygges i overensstemmelse med gældende fredning.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.R6

Rammenavn

Rungsted golfklub – byzone

Områdets anvendelse

 

Maksimal bebyggelsesprocent

Området må maks. bebygges med 2.000 m² etageareal

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.R5

Rammenavn

Hørsholm Ridehus

Områdets anvendelse

Offentlige formål (sportsanlæg)

Maksimal bebyggelsesprocent

25

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

2.R7

Rammenavn

Rungsted Havn og badestrand

Områdets anvendelse

Offentlige formål (havn og strand), butikker, cafeer, restauranter og lign.

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.R8

Rammenavn

Ridebane, Slotshaven

Områdets anvendelse

Rekreativt område, park

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af fredningsbestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

3.R1

Rammenavn

Hørsholm golf

Områdets anvendelse

Golfbane

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

3.R2

Rammenavn

Sjælsmark Kaserne

Områdets anvendelse

Rekreative formål

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget