Genvej til kort

Læs mere om offentlige områder her:

Rammenummer

1.O1

Rammenavn

Selmersbo

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

60

Maksimalt antal etager

2 + udnyttelig tagetage. Vandrette lejlighedsskel kan tillades

Minimum grundstørrelse i m2

800 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O2

Rammenavn

Hørsholm Skole

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

4

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

  

Rammenummer

1.O4

Rammenavn

Hørsholm Lilleskole

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O5

Rammenavn

Hannebjerg

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O6

Rammenavn

Rungsted private Realskole

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O7

Rammenavn

Rungsted Kirke

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O8

Rammenavn

Vallerød Skole

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O9

Rammenavn

Rungsted Gymnasium

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O10

Rammenavn

Breelteparken

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O11

Rammenavn

Rådhus

Områdets anvendelse

Offentlige formål og kontor-erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Stationsnært kerneområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O12

Rammenavn

Kokkedal Kirke

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Stationsnært kerneområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

1.O13

Rammenavn

Sophielund

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Stationsnært område. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O14

Rammenavn

Sygehus

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Stationsnært område. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O15

Rammenavn

Usserød Skole

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.O1

Rammenavn

Hørsholm Kirke

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.O16

Rammenavn

Louiselund

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Dele af området er omfattet af fredningskendelse. Ligger i stationsnært område. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.O2

Rammenavn

Museumsområde

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40, dog 50 for matr.nr. 17c Hørsholm By, Hørsholm

Maksimalt antal etager

2 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Flere bygninger i området er fredede. Ligger i område med særlige drikkevands- interesser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.O3

Rammenavn

Hørsholm Kirkegård

Områdets anvendelse

Offentlige formål, kirkegård

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Landzone. En materielgård kan tillades opført på matr. nr. 69q Hørsholm, Hørsholm. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.O4

Rammenavn

Arboretet

Områdets anvendelse

Arboret og forskningscenter, uddannelse

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.O5

Rammenavn

Rungsted Skole

Områdets anvendelse

Offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Stationsnært område. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.O6

Rammenavn

Margrethelund

Områdets anvendelse

Offentlige formål og boliger

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1.000 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

3.O1

Rammenavn

Sjælsølund Efterskole

Områdets anvendelse

Offentlige formål, uddannelsesformål og boliger

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

3.O2

Rammenavn

Isterød Højskole

Områdets anvendelse

Offentlige formål, uddannelsesformål og boliger

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget