Genvej til kort.

Læs mere om landområder her:

Rammenummer

1.L1

Rammenavn

Øst for Helsingør-motorvejen

Områdets anvendelse

Landområde

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Landzone kan ved lokalplanlægning og kommuneplantillæg overføres til byzone.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

2.L1

Rammenavn

Eng nord for Rungsted Skole og Rungsted Ladegård

Områdets anvendelse

Grønne områder

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Må kun anvendes i overensstemmelse med gældende fredning.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.L2

Rammenavn

Rungsted Ladegårds jorder mm.

Områdets anvendelse

Landbrug, landområder, grønne områder

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Må kun anvendes i overensstemmelse med gældende fredning.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.L3

Rammenavn

Rungsted Hegn og Folehaveskoven

Områdets anvendelse

Skov

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.L4

Rammenavn

Folehavegård

Områdets anvendelse

Landområde

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Må kun anvendes i overensstemmelse med gældende fredning.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

2.L5

Rammenavn

Arboret, Spejdersøen

Områdets anvendelse

Naturområde, sø

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.L6

Rammenavn

Syd for Folehaveskov

Områdets anvendelse

Landområde

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

2.L7

Rammenavn

Fagerdalen

Områdets anvendelse

Landområde

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Fredningsbestemmelser gælder for en del af området. Område som ikke er fredet kan overføres til byzone og enkelte boliger tillades opført.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.L8

Rammenavn

Vest for arboretet

Områdets anvendelse

Landområde

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.L9

Rammenavn

Ved Hørsholm Kongevej

Områdets anvendelse

Landområde

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

3.L1

Rammenavn

Nord for Sjælsø

Områdets anvendelse

Landområde

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Fredningsbestemmelser gælder for en del af området.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

3.L2

Rammenavn

Sjælsmark Øvelsesterræn

Områdets anvendelse

Øvelsesterræn

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Verserende fredning for området.

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

3.L3

Rammenavn

Vest for Helsingørmotorvejen

Områdets anvendelse

Landområdeovernatningshaver

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

3.L4

Rammenavn

Sjælsø

Områdets anvendelse

Naturområde, sø

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Landområderammer kan ikke danne baggrund for lokalplanlægning, lokalplanlægning i områderne forudsætter kommuneplantillæg.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget