Genvej til kort.

Læs mere om erhvervsområder her:

Rammenummer

1.E1

Rammenavn

Kokkedal Industripark

Områdets anvendelse

Erhverv, lettere industri og håndværk samt handel med særligt pladskrævende varegrupper

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Minimumsstørrelsen for møbelbutikker er 2000 m2.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Dele af området ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E2

Rammenavn

Usserød Kongevej 111-113

Områdets anvendelse

Erhvervs- og offentlige formål. Med mulighed for særligt pladskrævende varegrupper

Maksimal bebyggelsesprocent

20

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E3

Rammenavn

Kærvej, Ambolten m.fl.

Områdets anvendelse

Erhverv, lettere industri og håndværk

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ved bebyggelse skal der etableres hensyn til landskabet langs Usserød Å.

Ligger i stationsnært område.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E4

Rammenavn

Ved Klædebo

Områdets anvendelse

Erhverv, lettere industri og håndværk

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ved bebyggelse skal der tages hensyn til landskabet langs Usserød Å.

Ligger i stationsnært område.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E5

Rammenavn

Christianshus erhverv

Områdets anvendelse

Erhvervs- og kontorformål

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E6

Rammenavn

Breelte Erhverv

Områdets anvendelse

Erhverv, kontor og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E7

Rammenavn

Ådalsvej – Usserød Kongevej

Områdets anvendelse

Erhverv, kontor og privat service

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E8

Rammenavn

Slotsmarken

Områdets anvendelse

Erhverv, kontor og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E9

Rammenavn

Den militære klædefabrik

Områdets anvendelse

Erhverv, kontor og offentlige formål.

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Flere bygninger på ejendommen er fredede efter lov om bygningsfredning.

Ligger i stationsnært område.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E10

Rammenavn

Sophienberg

Områdets anvendelse

Kursus-, hotel- og restaurationsvirksomhed

Kontorerhverv og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Bebyggelse skal opføres efter bygningsfredningslovens bestemmelser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E11

Rammenavn

Usserød Bryggeri

Områdets anvendelse

Erhverv, kontor og offentlige formål.

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i stationsnært område

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E12

Rammenavn

Kokkedal Slot

Områdets anvendelse

Erhvervs- og offentlige formål.

Maksimal bebyggelsesprocent

 

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Må kun anvendes og bebygges i overensstemmelse med den gældende fredning iht. til naturbeskyttelsesloven.

Ligger i stationsnært område.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E13

Rammenavn

Breeltegård

Områdets anvendelse

Erhvervs- og offentlige formål.

Maksimal bebyggelsesprocent

Området må maks. bebygges med 1.650 m² etage-areal

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.E14

Rammenavn

Lågegyde

Områdets anvendelse

Erhverv, kontor og service

Maksimal bebyggelsesprocent

80

Maksimalt antal etager

4

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m²

Særlige bestemmelser

Dele af området omfattes af fredningskendelse. Ophævelse af fredningsbestemmelser er en forudsætning for ny bebyggelse.

Ligger i stationsnært kerneområde.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.E1

Rammenavn

Rungstedgård

Områdets anvendelse

Kursus-, hotel- og restaurationsvirksomhed

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

 

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

Mulighed for indretning af personaleboliger.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget