Genvej til kort.

Læs mere om centerområder her:

Rammenummer

1.C1

Rammenavn

BYMIDTEN - Hovedgaden, Midtpunkt og Hørsholm Alle

Områdets anvendelse

Detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og møbelbutikker, privat- og offentlig service, boliger, kulturelle formål samt restaurant og café.

Maksimal bebyggelsesprocent

Området må maksimalt bebygges med 120.000 m2 etageareal

Maksimalt antal etager

3 etager + udnyttelig tagetage.

For matrikel 13z, 60m, 44 og 46a Hørsholm by, Hørsholm, samt 21a og 21c Usserød by, Hørsholm gælder dog, at der må bygges i 4 etager.

For matrikel 171, Hørsholm by, Hørsholm gælder dog, at der må bygges i 5 etager.

Minimum grundstørrelse i m2

 

Supplerende bestemmelser

Hovedgadens gadeniveau skal forbeholdes butikker for detailhandel.

 

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.C2

Rammenavn

Usserød Kongevej

Områdets anvendelse

Boliger, Detailhandel med udvalgsvarer og møbelbutikker, kontor- og serviceerhverv.

Matrikel 3b, Usserød by, Hørsholm må anvendes til benzinstation

Maksimal bebyggelsesprocent

60

For matrikel 3b, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 34b, 34a, 3be, 2i, 2h, 2g, 2c, 21l, Usserød by, Hørsholm gælder dog en bebyggelsesprocent på 100

For matrikel 4k, 4i, 4h,4g, 4 ax, 4d Usserød by, Hørsholm gælder dog en bebyggelsesprocent på 40

Maksimalt antal etager

3 etager

For matrikel 3b, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 34b, 34a, 3be, 2i, 2h, 2g, 2c, 21l, Usserød by, Hørsholm gælder dog at der maksimalt må bygges i 3 etager + udnyttelig tagetage

For matrikel 4k, 4i, 4h,4g, 4ax, 4d Usserød by, Hørsholm gælder dog at der maksimalt må bygges i 2 etager + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

Etagebebyggelse: 2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Byggelinje langs Usserød Kongevej 12 m fra vejmidte.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

1.C3

Rammenavn

Usserød Kongevej – Kongevejscenteret

Områdets anvendelse

Detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og møbelbutikker, privat og offentlig service, kulturelle formål og boliger.

Maksimal bebyggelsesprocent

120

For matr.nr. 5e Usserød By, Hørsholm gælder dog en bebyggelsesprocent på 85.

For matr.nr. 6z Usserød By, Hørsholm gælder dog en bebyggelsesprocent på 40.

Maksimalt antal etager

3 + udnyttelig tagetage.

For matr. nr. 1f Usserød By, Hørsholm gælder dog at der må bygges i 4 etager.

For matr.nr. 6z Usserød By, Hørsholm gælder dog at der kun må bygges i 2 etager.

Minimum grundstørrelse i m2

 

Supplerende bestemmelser

Byggelinje langs Usserød kongevej 12 m fra vejmidte.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.C4

Rammenavn

Kokkedal

Områdets anvendelse

Butikker, privat og offentlig service

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

 3

Minimum grundstørrelse i m2

 2200 m² pr parcel til etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

Ligger i stationært kerneområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.C5

Rammenavn

Dronninghus

Områdets anvendelse

Mindre dagligvarebutikker

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel til etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.C6

Rammenavn

Bolbrovej/ Solbakken

Områdets anvendelse

Mindre dagligvarebutikker

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel til etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

1.C7

Rammenavn

Alsvej/Bolbrovej

Områdets anvendelse

Mindre dagligvarebutikker

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse i m2

 2200 m² pr parcel til etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.C8

Rammenavn

Pennehave

Områdets anvendelse

Mindre dagligvarebutikker

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel til etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.C1

Rammenavn

Rungsted

Områdets anvendelse

Butikker, privat og offentlig service, kulturelle formål og boliger

Maksimal bebyggelsesprocent

For matr. 31x Rungsted By, Rungsted gælder en bebyggelsesprocent på 210. For den øvrige del gælder en bebyggelsesprocent på 90

Maksimalt antal etager

For matr. 31x Rungsted By, Rungsted må der maksimalt bygges 5 etager. For den øvrige del må der maksimalt bygges 3 etager.

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel til etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

Ligger i stationsnært område. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Rammenummer

2.C2

Rammenavn

Rungsted Havn

Områdets anvendelse

Restauranter og butikker med tilknytning til maritime aktiviteter

Maksimal bebyggelsesprocent

80

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

 

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget