Genvej til kort.

Læs mere om planerne her:

Rammenummer

1.B1

Rammenavn

Gasværksvej, Ørbæksvej, Bybjergvej

Områdets anvendelse

Etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Byggelinje langs Usserød kongevej på 12 m fra vejmidte.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B2

Rammenavn

Johannevej, Selmersvej m.fl.  

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav  

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav:30 

Tæt-lav:35

Maksimalt antal etager

Åben-lav: 1 + udnyttelig tagetage

Tæt-lav: 2 + udnyttelig tagetage 

Minimum grundstørrelse

Åben-lav: 800m²

Tæt-lav: 500 m² inkl. evt. andel i fællesareal  

Særlige bestemmelser

Maks. 1 beboelsesbygning pr. grund.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B3

Rammenavn

Opnæsgård, Bakkehave, Hørsholm Park  

Områdets anvendelse

Etageboliger  

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

4

Minimum grundstørrelse

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Dele af området ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B4

Rammenavn

Birkevej m.fl.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav  

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30   Tæt-lav: 35

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse

Åben-lav: 800 m2  

Tæt-lav: 400 m² inkl. Evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Dele af området ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B5

Rammenavn

Ahornvej, Ellevej m.fl.

Områdets anvendelse

Etageboliger, tæt-lav boliger  

Maksimal bebyggelsesprocent

Etageboliger: 50 

Tæt-lav boliger: 35

Maksimalt antal etager

Etageboliger: 3 

Tæt-lav boliger: 2

Minimum grundstørrelse

Etageboliger; 2200 m²

Tæt-lav boliger; 400 m² pr bolig inkl. eventuel andel i fællesareal

Særlige oplysninger

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B6

Rammenavn

Ahornvej, Mortenstrupvej m.fl.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav  

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30 

Tæt-lav: 35

Maksimalt antal etager

Etageboliger: 3 

Tæt-lav boliger: 2

Minimum grundstørrelse

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Dele af området ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B7

Rammenavn

Ahornparken

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Supplerende oplysninger

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B8

Rammenavn

Hækkevej, Egevej m.l.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30  

Tæt-lav: 35

Maksimalt antal etager

Åben-lav: 1 

Tæt-lav boliger: 2

Minimum grundstørrelse

Åben-lav: 700 m² 

Tæt-lav: 400 m² inkl. Evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B9

Rammenavn

Reichardtsti

Områdets anvendelse

Etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B10

Rammenavn

Ved Højmosen

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

 Zonestatus Byzone
 Status Vedtaget

Rammenummer

1.B11

Rammenavn

Kammerrådensvej, Rådhusparken, Birkeparken, Byporten

Områdets anvendelse

Etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

4

Minimum grundstørrelse

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B12

Rammenavn

Ørbækgård – Mariehøj

Områdets anvendelse

Etageboliger, tæt-lav boliger

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse

Etageboliger; 2200 m²                                                          

Tæt-lav boliger; 400 m² pr bolig inkl. eventuel andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B13

Rammenavn

Mariehøj

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse

400 m² pr bolig inkl. eventuel andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B14

Rammenavn

Bøgebakken, Rungstedvej

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse

800 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Dele af området ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B15

Rammenavn

Bel Colles Allé, Parkvej

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav. Matr.nr. 6e tillades anvendt til offentlige formål.

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30 Tæt-lav: 35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse

1000 m² inkl. evt. andel i fællesareal på grunde over 10.000 m² kan en grundstørrelse på 500 m² tillades

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Dele af området ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B16

Rammenavn

Gl. Vallerødvej m.fl.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse

700 m² 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B17

Rammenavn

Kirstineparken

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B18

Rammenavn

Fredensvej, Louis Petersensvej m.fl.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

Åben-lav: 800 m² 

Tæt-lav: 400 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Tæt-lav bebyggelse skal opføres samlet på grunde over 1.600 m².

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B19

Rammenavn

Nattergalevej, Kokkedalsvej, Kystbanevej

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B20

Rammenavn

Nord for Rungstedvej

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

På grunde over 4.000 m² kan tæt-lave bebyggelser med grunde under 1.000 m² pr. bolig tillades på baggrund af en samlet bebyggelsesplan.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B21

Rammenavn

Lange Müllers Allé m.fl.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

Åben-lav: 1

Tæt-lav: 2

Minimum grundstørrelse i m2

1000 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B22

Rammenavn

Mikkelborg Park

Områdets anvendelse

Etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

4

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel 

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B23

Rammenavn

Mikkelborg Allé m.fl.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B24

Rammenavn

Kokkedal Nord

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

Området kan maks. bebygges med 14.000 m² etageareal

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

400 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Området ligger i stationsnært område.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B25

Rammenavn

Lågegyde, Slotsbakken

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

3,  for bebyggelsen »slotsbakken« gælder dog maksimalt 2 etager.

Minimum grundstørrelse i m2

400 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Bebyggelsen »slotsbakken« må ikke udstykkes yderligere.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B26

Rammenavn

Ådalsparken

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

60

Maksimalt antal etager

9

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Ligger i stationsnært kerneområde.
Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B27

Rammenavn

Skovkanten

Områdets anvendelse

Etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Stationsnært kerneområde.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B28

Rammenavn

Egebakken

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

400 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Stationsnært område.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B29

Rammenavn

Boelsvang – Ådalen

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

Stationsnært område.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B30

Rammenavn

Christianshusvej

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B31

Rammenavn

Nygaardsvængerne

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30

Tæt-lav: 35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

Stationsnært område.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B32

Rammenavn

Breelte – syd

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30

Tæt-lav: 35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

Åben-lav: 700 m² 

Tæt-lav: 400 m² inkl. Evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Mindst 25 % af området skal anvendes til større samlede fælles friarealer for hele området.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B33

Rammenavn

Bloustrødvej, Stampevej m.fl.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30

Tæt-lav: 35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

På grunde over 16.000 m² kan tillades tæt-lav bebyggelse med en grundstørrelse på 350 m² inkl. evt. andel i fællesareal.

Ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B34

Rammenavn

Hasselparken

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B35

Rammenavn

St. Svenstrup

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

Maks. 1.150 m² etageareal

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

400 m² inkl. Evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Bebyggelsen skal have den oprindelige gårds proportioner og placering.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B36

Rammenavn

Rungstedvej, Frihedsvej

Områdets anvendelse

Boliger, etage

Maksimal bebyggelsesprocent

50

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Stationsnært kerneområde.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B37

Rammenavn

Kokkedal Vest

Områdets anvendelse

Etageboliger, tæt-lav boliger

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

Etage: 2200 m² pr parcel  

Tæt-lav boliger: 400 m²

Særlige bestemmelser

Stationsnært område.

Dele af området er omfattet af fredningskendelse.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B38

Rammenavn

Dalvej, Olgasvej

Områdets anvendelse

Etageboliger, tæt-lav boliger

Maksimal bebyggelsesprocent

45

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

4051 m² 

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.B39

Rammenavn

Lågegyde

Områdets anvendelse

Boliger tæt-lav 

Maksimal bebyggelsesprocent

35

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

Ved udstykning skal grundstørrelser minimum være 150 m² 

Særlige bestemmelser

Stationsnært område. 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B1

Rammenavn

Møllevænget

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav  

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav:30 

Tæt-lav:35

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

1.000 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

På grunde over 10.000 m² kan tillades tæt-lav bebyggelse med en grundstørrelse på 500 m² pr. bolig inkl. evt. andel i fællesareal.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B2

Rammenavn

Jægerparken

Områdets anvendelse

Etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

45

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B3

Rammenavn

Dianas Have

Områdets anvendelse

Etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

25

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B4

Rammenavn

Gøgevangskvarteret

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav og tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

åben-lav: 30

tæt-lav: 35

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

800 m², dog 1.000 m² inkl. evt. andel i fællesareal for servitut-områder 1, 3 og 4

Særlige bestemmelser

Maks. 1 beboelsesbygning pr. grund.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B6

Rammenavn

Ulvemosen

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage.

Minimum grundstørrelse i m2

700 m² 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B7

Rammenavn

DSB boliger Østre Stationsvej

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

45

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

600 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Stationsnært område.

Dele af området er beliggende i landzone, som ved lokalplan overføres til byzone.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

 Zonestatus Byzone
Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B8

Rammenavn

Piet Heins Vej

Områdets anvendelse

Etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

40

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Stationsnært område.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B10

Rammenavn

Strandtofteparken

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

1.200 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B9

Rammenavn

Karen Blixens Vej

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

1.200 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B11

Rammenavn

Hannelundsvej - Pinjehøj

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1.200 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B12

Rammenavn

Sømandshvilevej

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B13

Rammenavn

Christiansgave

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B14

Rammenavn

Helleholm

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1

Minimum grundstørrelse i m2

Yderligere udstykning må ikke finde sted

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B15

Rammenavn

Fuglevangsvej

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1.200 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B16

Rammenavn

Fredheimvej, Egtoftevej,  Immortellevej

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

2.000 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B17

Rammenavn

Smidstruplund mm.

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

1.800 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B18

Rammenavn

Elmevej

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

1.200 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Nord for sandbjergvej: 1.000 m².

Syd for sandbjergvej: 700 m² inkl. evt. andel i fællesareal.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B19

Rammenavn

Fagerhøj

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

700 m² 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B20

Rammenavn

Deputatvænge

Områdets anvendelse

Boliger, åben-lav

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

700 m² 

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B21

Rammenavn

Østre stationsvej

Områdets anvendelse

Boliger, etage

Maksimal bebyggelsesprocent

110

Maksimalt antal etager

4

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Stationsnært område.

Området er beliggende i landzone, som ved lokalplan overføres til byzone.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.B22

Rammenavn

Møllehusgrunden

Områdets anvendelse

Boliger, tæt-lav og etageboliger

Maksimal bebyggelsesprocent

30

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

2.200 m²

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget