Genvej til kort.

Læs mere om områderne her:

Udgået

Udgået

Rammenummer

1.BE3

Rammenavn

Dronninghus, Rungstedvej, Selmersvej

Områdets anvendelse

Boliger, butikker, erhverv og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30.

Tæt-lav: 35.

Anden bebyggelse: 40

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² pr parcel

2200 m² pr parcel for etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.BE4

Rammenavn

Pennehave

Områdets anvendelse

Boliger, butikker og privat service.

For matr. 3ac Rungsted By, Rungsted gælder etageboligbebyggelse og liberalt erhverv.

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30. Tæt-lav: 35. Anden bebyggelse: 40

For matr.nr. 3ac, Rungsted By, Rungsted gælder en bebyggelsesprocent på 120.

Maksimalt antal etager

3

For matr. 3ac Rungsted By, Rungsted gælder 5 etager.

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² pr parcel, Etageboligbebyggelse: 2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Stationsnært kerneområde.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

1.BE5

Rammenavn

Usserød Kongevej, Højmosen

Områdets anvendelse

Boliger, kontor- og serviceerhverv

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30.

Tæt-lav: 35.

Anden bebyggelse: 40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² pr parcel

2200 m² pr parcel for etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

Byggelinje langs Usserød Kongevej 12 m fra vejmidte. 

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

 

Særlige bestemmelser for matr. 7gv, 6bf, 6bg, 6al, 6s, 6l, 6m, 6d, 6r, 6p og 6q alle Usserød By, Hørsholm

Områdets anvendelse

Boliger, butikker, kontor- og serviceerhverv

Maksimal bebyggelsesprocent

60

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² pr parcel

2200 m² pr parcel for etagebebyggelse

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Forslag

Udgået

Rammenummer

2.BE1

Rammenavn

Heiberggården og Slotsgården

Områdets anvendelse

Boliger, lokal detailhandel, kontor- og serviceerhverv

Maksimal bebyggelsesprocent

Området må maks. bebygges med 8.500 m² (etage-areal)

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.BE2

Rammenavn

Gl. Hovedgade

Områdets anvendelse

Boliger, liberale erhverv og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

60

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

På grundlag af en bebyggelsesplan for et passende område kan mindre grundstørrelser tillades.

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.BE3

Rammenavn

Rungstedvej, Barakstien m.fl.

Områdets anvendelse

Boliger, offentlige formål og kontorformål

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30. Tæt-lav: 35. Anden bebyggelse: 45

Maksimalt antal etager

2 etager, for parcel II af ejendommen matrikelnummer 17i, Hørsholm by, Hørsholm gælder at det maksimale  etageantal må være 3.

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

2.BE4

Rammenavn

Område ved Ulvemosen

Områdets anvendelse

Boliger og offentlige formål

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30.

Tæt-lav: 35.

Anden bebyggelse: 40

Maksimalt antal etager

3

Minimum grundstørrelse i m2

2200 m² pr parcel

Særlige bestemmelser

Stationsnært kerneområde. Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Udgået

Rammenummer

2.BE6

Rammenavn

Rungstedvej – Rungsted Strandvej

Områdets anvendelse

Boliger, erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent

Åben-lav: 30.

Tæt-lav: 35.

Anden bebyggelse: 40

Maksimalt antal etager

2

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² 

Særlige bestemmelser

 

Zonestatus

Byzone

Status

Vedtaget

Rammenummer

3.BE1

Rammenavn

Grønnegade

Områdets anvendelse

Blandet bolig og erhverv

Maksimal bebyggelsesprocent

25

Maksimalt antal etager

1 + udnyttelig tagetage

Minimum grundstørrelse i m2

800 m² pr parcel, inkl. evt. andel i fællesareal

Særlige bestemmelser

Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Ligger i indvindingsopland.

Zonestatus

Landzone

Status

Vedtaget