• Nye boliger og andre støjfølsomme anvendelser må ikke udsættes for støj fra trafik og erhverv udover de vejledende grænseværdier.