• Fælles om det gode liv indebærer læring gennem hele livet samt sunde og aktive borgere.
  • Kommunens velfærdsudbud skal skabe gode sammenhænge i hverdagen, og der skal tilbydes attraktive muligheder for et varieret kultur og fritidsliv for kommunens borgere.
  • Kernevelfærden skal sikres gennem en helhedsorienteret udviklings- og investeringsstrategien ’Velfærd frem for mursten’, der sikrer, at kommunens ejendomme leverer de rette ressourcer på rigtige sted, til det rigtige tidspunkt og det rette formål.