• Områder, hvor der er eller kan skabes levesteder og spredningsmuligheder for et rigt plante- og dyreliv, skal bevares og forbedres.
  • Natur- og landskabsværdier skal styrkes og beskyttes ved at tage hensyn til landskabernes forskelligheder i planlægning og forvaltning af landskabet.
  • Formidling af de kvaliteter og værdier, som ligger i en smuk natur og et varieret landskab skal understøttes.
  • Sammenhængende naturområder og kystlandskabet skal sikres gennem tværkommunale samarbejder med de omkringliggende kommuner.