• Den samlede historiske kulturarv og kulturmiljøerne er et vigtigt redskab for kommunens planlægning, sagsbehandling og fortælling om områdernes særlige historiske og fysiske værdier
  • Udviklingen skal ske i respekt for de historiske spor, så markante rumlige træk og historiske elementer understreges og fortsat udgør visuelle højdepunkter i kommunen.
  • Vores bygnings kulturarv er en ressource der rummer både arkitektonisk kvalitet og udgør et potentiale for udvikling af Hørsholm som identitetsskaber.
  • I lokalplanlægningen, sagsbehandlingen og formidlingen af kulturarven skal kulturmiljøernes særlige værdier og sårbarheder indgå.