Retningslinjer for kollektiv trafik

9.4.1

Det skal sikres, at statens nuværende jernbanenet og stationer kan opretholdes.

9.4.2

Ved nyanlæg af større bolig- og erhvervsområder skal der sikres tilslutning til det kollektive trafiknet.

9.4.3

De større busstoppesteder skal have god tilgængelighed, og cykelparkeringsmuligheder skal forbedres.

 

Redegørelse

Hørsholm Kommune har ansvaret for busdriften og dermed også ansvaret for at fastlægge det serviceniveau, som ønskes lokalt. Kommunalbestyrelsen vil arbejde for, at den kollektive trafik har gode rammer.

Kommunalbestyrelsen etablerede en bybus i 2014. Formålet er dels at aflaste trafikafviklingen i bymidten ved at overflytte biltrafikken til bustrafik, dels få opfyldt ønsket om en lokal bus, der betjener Hørsholm Rådhus, Hørsholm Idrætspark, ældrecentre, Hørsholm Bymidte osv. Desuden skal parkeringsmuligheder for biler og cykler forbedres ved stationerne, og vi vil arbejde for etablering af cykelparkering ved de mest benyttede stoppesteder.

Kommunen vil som nævnt gøre det mere attraktivt at bruge kollektiv trafik og gøre det så enkelt som muligt at skifte mellem forskellige transportmidler. Når flere benytter den kollektive trafik eller cykler, vil det også mindske trængslen på vejene.

Den kollektive trafik i kommunen er sammensat af Kystbanen og de forskellige busruter, dvs. lokale og regionale buslinjer. Togdriften er finansieret af staten, og her beskriver Trafikplan for jernbanen 2008-2018 mål og ønsker til statens indkøb af offentlig servicetrafik på jernbane. Kommunen har ansvaret for de lokale buslinjer, mens Regionen finansierer de regionale buslinjer. Det indebærer, at kommunen og regionen har et bestilleransvar og dermed i fællesskab fastlægger det lokale serviceniveau. Kommunen har endvidere ansvaret for vedligeholdelse og etablering af busstoppestederne. Kommunen har i samarbejde med trafikselskabet Movia udarbejdet en busplan, der løbende opdateres.