Der er i denne kommuneplan ikke retningslinjer for lokalisering af større biogasanlæg i Hørsholm Kommune. Naturstyrelsen lægger til grund, at det primære hensyn relateret til lokalisering af biogasanlæg er beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag. Da der i det østlige Nordsjælland kun er meget få husdyrbrug, vurderes det, at der i det nære opland ikke kan skaffes biomasse nok til, at det giver mening at udlægge områder til biogasanlæg.