Hørsholm har et veludbygget kollektivt varmeforsyningsnet – naturgas og fjernvarme. Fjernvarme er baseret på forbrænding af affald på Norfors. Affaldet er en delvist vedvarende ressource, som ved afbrænding på Norfors konverteres til el og varme.

Der findes allerede i dag mange alternative energikilder som fx solvarme, jordvarme og vindenergi. Disse alternativer vil vi fremme mest muligt i forhold til samfundsmæssig økonomi og klimagevinst. Når temperaturen stiger, både globalt og lokalt, vil behovet for køling også stige. Køling kræver et stort energiforbrug, og vi vil være med til at sikre, at der i fremtiden bliver mulighed for både at få fjernvarme og fjernkøling, såfremt det er hensigtsmæssigt.