Genvej til kort

Retningslinjer for kolonihaver

7.5.1


Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nytte-haver o.l.). Nye kolonihaver planlægges som en integreret del af den grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes af offentligheden.

7.5.2


Arealer til overnatningshaver kan udlægges i byområdet og i landområdet. Eventuel landzonestatus skal opretholdes. Arealerne skal ligge i cykelafstand, højst 4 km fra en station og med god adgang for cyklister.

7.5.3


Nye havelodder må i gennemsnit ikke være større end 400 m², og må ikke anvendes til helårsbosætning.

Redegørelse


Hørsholm Kommune har et område med varige kolonihaver, nemlig området for enden af Mortenstrupvej tæt ved Helsingørmotorvejen. Der findes i 2017 daghaver (nyttehaver) på Bolbroengen og i området Kokkedal Nordvest. Ingen af disse er udpeget som varige.