• Den grønne struktur skal fortsat være en væsentlig del af kommunens identitet, til glæde og gavn for borgere og besøgende.
  • Mulighederne for, at borgerne kan kombinere naturoplevelser med motion og et aktivt friluftsliv skal understøttes.
  • De rekreative stiforbindelser i det åbne land skal forbedres, og et sammenhængende stinet på tværs af kommunegrænser skal sikres gennem tværkommunale samarbejder med de omkringliggende kommuner.
  • Stiadgangen i og til det åbne land vest for motorvejen skal forbedres, så det bliver lettere at få adgang til oplevelser i naturen.