Turismen i kommunen er i en udviklingsproces, som omhandler inklusion af erhverv og interessenter i et fremtidigt samarbejde og netværk. Vi ønsker at igangsætte en turismeundersøgelse i Hørsholm kommune med fokus på, hvordan turisme kan være med til at skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser og gavne det lokale turisterhverv og detailhandel. Arbejdet skal bl.a. afklare mulighederne for lokalt at udvikle nye tilbud til turister - fx på Rungsted Havn og Kokkedal Slot.

Turismen i Hørsholm Kommune indgår i det tværkommunale turismesamarbejde Visit Nordsjælland. Derudover indgår Hørsholm Kommune i Venture Denmark.
Udviklingen af turismefyrtårne skal understøtte og styrke oplevelsesmulighederne forbundet med naturen, kulturen og landskaberne, i samarbejde med lokale og regionale turismeaktører. Et eksempel er Karen Blixen og Rungstedlund.

Den ældste del af Rungstedlund er fra omkring 1680. Dengang var ejendommen en kro, der betjente de vejfarende mellem København og Helsingør. Flere berømte personer har boet på Rungstedlund, blandt andre forfatterne Ludvig Holberg og Johannes Ewald. Ejendommen er i dag særlig kendt som forfatteren Karen Blixens hjem. Her blev hun født i 1885, og her boede hun størstedelen af sit liv. I dag er Rungstedlund et museum, hvor Karen Blixens stuer står, som de gjorde ved hendes død i 1962. Publikum har også adgang til den smukke park, hvor man under et stort egetræ finder Karen Blixens grav.