• Erhvervspolitikken skal understøtte et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima.
  • Kommunens erhvervsområder skal understøtte en eksisterende erhvervsstruktur med plads til forskellige erhvervstyper – iværksættere, videnserhverv, produktions- og håndværkserhverv, kontorvirksomheder, firmadomiciler, forskningsmiljøer mv.
  • Hørsholms position i Øresundsregionen/hovedstadsområdet skal bruges som drivkraft for udvikling og vækst gennem strategiske samarbejder i Greater Copenhagen.
  • Erhvervsudvikling skal sikres gode rammebetingelser gennem erhvervsvenlig myndighedsbehandling og erhvervsservice.
  • Kommunens turismepotentiale skal understøtte og styrke oplevelsesmulighederne forbundet med naturen, kulturen og landskaberne, i samarbejde med lokale og regionale turismeaktører.