• Detailhandelen skal sikres gode rammebetingelser for et varieret butiksudbud.
  • Arealer til butiksformål skal udlægges, hvor der er god tilgængelighed for forskellige trafikarter, især gående, cyklende og den kollektive trafik.
  • Bymidten, bydelscentrene og lokalcentrene skal fortsat fungere som midtpunkter i de lokale bysamfund ved at opretholde eller skabe planlægningsmæssige forudsætninger for, at den lokale handel og service kan leve videre og om muligt udvikles.
  • Hørsholm Bymidte skal fortsat udvikles som et attraktivt og levende handelscentrum med høj tilgængelighed og samlingspunkt for handel, offentlig service, aktiviteter og oplevelser.
  • Bydelscentrene Kokkedal og Rungsted skal styrkes med henblik på at udnytte den stationsnære beliggenhed til øget handel og byudvikling.