Retningslinjer for områder til boligformål

1.4.1

Der udlægges områder til boligformål.

Se kort.

Redegørelse

Den fremtidige udvikling af boligområder skal ske inden for det eksisterende byområde. For at leve op til visionen om, at Hørsholm skal være et godt sted at leve og bo for alle, skal nye boliger som nævnt i fortætningsstrategien placeres og udformes, så der sikres god adgang til nær-rekreative områder, til offentlig transport samt til offentlig- og privat service. Gennem planlægningen skal der sættes fokus på, at mindske de klima- og miljømæssige påvirkninger.