Retningslinjer for områder til blandede bolig- og erhvervsformål


1.5.1

Der udlægges områder til blandede bolig- og erhvervsformål.

Se kort.

1.5.2

I blandede bolig- og erhvervsområder beliggende i det stationsnære kerneområde omkring Rungsted Kyst Station, kan der planlægges for intensive byfunktioner af regional karakter.

Redegørelse

Områder udlagt til blandet bolig og erhverv findes primært langs Usserød Kongevej, Rungstedvej og ved Rungsted Kyst Station. Boligerne i disse områder er ofte ældre villabebyggelse eller etagebebyggelse, mens virksomhederne ofte er mindre virksomheder, indenfor småproduktion, håndværk og transport. Flere af områderne har et fortætningspotentiale, og er derfor også udpeget som fortætningsområder.

Inden for områder udlagt til blandede bolig- og erhvervsformål må det i videst muligt omfang undgås, at der etableres erhverv, som giver anledning til mere end uvæsentlig miljøbelastning af de nærliggende boliger.