• En sammenhængende kystplanlægning skal give mulighed for en aktiv benyttelse af kystområdet i respekt for natur- og landskabsværdier.
  • Offentlighedens adgang til og benyttelse af kysten skal sikres.
  • Klimaforandringerne skal imødegås ved en bæredygtig og koordineret klimaindsats, der skal sikre at skader efter skybrud forebygges og mindskes.
  • Regnvand og spildevand skal så vidt muligt adskilles, og regnvand skal indtænkes i det naturlige vandkredsløb.