Vedtagne lokalplaner

Lokalplaner og byplanvedtægter fastlægger juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om den fremtidige anvendelse af området, som planen omfatter. Du kan finde kommunens lokalplaner og byplanvedtægter på nedenstående link.

Se vedtagne lokalplaner og byplanvedtægter her.

Se aktuelle lokalplaner i høring her.