Et kommuneplantillæg er en ændring af gældende kommuneplan. Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, og dels ved enkelte tillæg til den gældende kommuneplan. Kommuneplantillæg vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset emne i kommuneplanen. Mange forslag til kommuneplantillæg indgår som en del af et lokalplanforslag.

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan.

Nederst på denne side er angivet, hvilke tillæg der er udarbejdet til Hørsholm Kommuneplan 2017-2029.

Tillæg til Kommuneplan 2017-2029

På Plandata.dk kan du se forslag til kommuneplantillæg samt vedtagne kommuneplantillæg.