Kommuneplan 2017-29

for Hørsholm Kommune

Vision

Visionen beskriver de målsætninger for udviklingen, der er grundlag for kommuneplanen.

Mål og retningslinjer

Her finder du kommunens overordnede mål for udvikling og arealanvendelse, samt områdeafgrænsninger, arealudpegninger og retningslinjer.

Kommuneplanrammer

Her finder du rammer for lokalplanlægning. Anvendelse, omfang af bygninger, friarealer, parkering mv.