Strategi 2011

Hvert 4. år skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planlovens § 23 a-e. I forlængelse heraf foretages en revision af kommuneplanen.
Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtog 'Strategi 2011' den 28 November 2011.
Se planstrategien her