Tillæg

Et kommuneplantillæg er en ændring af gældende kommuneplan. Kommuneplanen bliver revideret løbende, dels ved en ordinær revision hvert fjerde år, og dels ved enkelte tillæg til den gældende kommuneplan. Kommuneplantillæg vedrører som regel et mindre geografisk område i kommunen eller et afgrænset emne i kommuneplanen. Mange forslag til kommuneplantillæg indgår som en del af et lokalplanforslag.

Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan.

Nederst på denne side er angivet, hvilke tillæg der er udarbejdet til Hørsholm Kommuneplan 2013-2025, samt om der er kommuneplantillæg i høring lige nu.

Kommuneplantillæg 1 - Klimatilpasningsplanen

Er vedtaget og indarbejdet i kommuneplanen
Link til Plansystem

Kommuneplantillæg 2 - til Lokalplan 153

Er vedtaget og indarbejdet i kommuneplanen
Link til Plansystem

Kommuneplantillæg 3 - til Lokalplan 154

Er vedtaget og indarbejdet i kommuneplanen
Link til Plansystem

Kommuneplantillæg 4 - til Lokalplan 155

Er vedtaget og indarbejdet i kommuneplanen
Link til Plansystem

Kommuneplantillæg 5 - til Lokalplan 143

Er vedtaget og indarbejdet i kommuneplanen.
Link til Plansystem

Kommuneplantillæg 6 - til Lokalplan 162

Er vedtaget og indarbejdet i kommuneplanen.
Link til Plansystem

Kommuneplantillæg 7 - til Lokalplan 164

Er vedtaget og indarbejdet i kommuneplanen.
Link til Plansystem