Handels- og erhvervsliv

*Hørsholm - en velfungerende handelsby med et dynamisk erhvervsliv*

Kommunalbestyrelsens overordnede mål

  • at fastholde og udvikle Hørsholm som en attraktiv og levende handelsby

  • at sikre de rette rammebetingelser for dynamiske erhvervsområder og fremtidens behov

  • at arbejde for afklaring af mulighederne for at styrke turisme i kommunen

  • at arbejde for tværgående samarbejder inden for erhvervsudvikling i Øresundsregionen

Fokusområder 

En velfungerende og tidssvarende bymidte
Handelsstrøg og butikscentre i hele Danmark udfordres i disse år af store ændringer i folks indkøbsvaner, herunder særligt handel på internettet. Vi vil fortsat have fokus på at udvikle og skabe de rette rammer for en attraktiv og levende bymidte. Vi vil i det fortsatte arbejde for udvikling af Hørsholm bymidte lægge vægt på en proces, der involverer ikke kun de handlende og investorer, men også de borgere, som byen er til for, og som lever deres liv i den. Vi vil i den kommende planlægning se på muligheder for at etablere byrum, der kan understøtte bymidtens liv samt tilføje nye muligheder for aktiviteter, der bidrager til en levende by.

Et dynamisk erhvervsliv
I Hørsholm Kommune ønsker vi at fastholde og udvikle mulighederne for at etablere virksomheder. Et af initiativerne, der skal bidrage til synliggørelse af dette, er udarbejdelse af en erhvervsstrategi. Den skal fungere som ramme for en målrettet prioritering af erhvervspolitiske initiativer. Og samtidig fungere som inspiration til, hvordan alle parter kan arbejde koordineret for at fremme erhvervslivet i Hørsholm Kommune. Endvidere vil vi tilpasse vores erhvervsområder i forandring til fremtidens efterspørgsel. Vi vil sætte fokus på at finde og udvikle samarbejdsformer og værktøjer, der kan sikre gode rammer for omdannelsen af de erhvervsområder, der er under forandring.

Turisme som attraktion
Turismen i kommunen er i en udviklingsproces, som omhandler inklusion af erhverv og interessenter i et fremtidigt samarbejde og netværk. Vi ønsker at igangsætte en turismeundersøgelse i Hørsholm kommune med fokus på, hvordan turisme kan være med til at skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser og gavne det lokale turisterhverv og detailhandel. Arbejdet skal bl.a. afklare mulighederne for lokalt at udvikle nye tilbud til turister – fx på Rungsted Havn og Kokkedal Slot.

Erhvervsudvikling i et større perspektiv
Hørsholm Kommune er en del af det store funktionelle erhvervsområde, som København er centrum for. Greater Copenhagen er et samarbejde på tværs af kommuner, regioner og Øresund, der skal sikre, at regionen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet skal præsenteres i den kommende kommuneplan. Vi vil gå proaktivt ind i afklaring af Hørsholm Kommunes rolle i og ønskede udbytte af samarbejdet for at få de bedste betingelser for en udbytterig deltagelse. Fra Region Hovedstadens side koordineres samarbejdet via den nye Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS). Strategiens temaer Grøn, Sund, Smart og Kreativ Vækst understøtter den udvikling, som vi ønsker for Hørsholm Kommune. Kommuneplanen skal bygge videre på de strategier for at sikre en grøn vækst i Hørsholm Kommune.

Derfor vil vi:

  • arbejde for at bevare og styrke Hørsholm Bymidte som samlingspunkt for handel, offentlig service, aktiviteter og oplevelser
  • vækstinitiativet Greater Copenhagen skal have et opslag i den næste kommuneplan
  • gennem planlægning, partnerskaber og lokal opbakning sørge for at understøtte detailhandelsstrukturen i kommunen, så den udvikler sig i takt med fremtidens konkurrence
  • arbejde for at sikre grøn vækst igennem den regionale udviklingsstrategi ReVUS
  • sikre de rette rammebetingelser for forskellige erhvervstyper, herunder iværksættere, produktions- og håndværkserhverv, større kontorvirksomheder og hovedsæder samt forskningsmiljøer (Kommuneplan 2017)
  • have fokus på at opdatere rammebestemmelserne for udviklingen i de stationsnære områder, med fokus på fortætning (Kommuneplan 2017)