Kultur- og fritidsliv

*Hørsholm - kulturelle oplevelser af høj kvalitet og i stadig udvikling*

Kommunalbestyrelsens overordnede mål

 • at styrke kommunen som kultur- og oplevelses by 
 • at sikre at kommunens borgere, brugere og andre interessenter føler sig set, hørt og inddraget 
 • at udbygge og forbedre fritidsfaciliteterne, bl.a. i Hørsholm Idrætspark
 • at arbejde for at styrke mulighederne for et aktivt kultur- og fritidsliv, bl.a. ved udvikling af Kulturhus Trommen

Fokusområder

Kultur i byens rum
Kulturen er helt central i forhold til at give Hørsholm liv og oplevelser. Byrum, især i bymidten, skal danne gode og optimale rammer for kulturel udfoldelse og oplevelse. Et besøg i Hørsholm skal ikke kun være afhængig af et ærinde, men også en forventning om, at man her kan få en oplevelse.
Kulturen skal være mere synlig i gadebilledet og bestandigt give positive overraskelser for alle, der bevæger sig i og besøger byen. Vi vil fortsat styrke kommunens image som kultur- og oplevelses by, fordi det har stor afsmittende effekt på blandt andet erhvervsliv, detailhandel og bosætning.

Udvikling af kulturhus Trommen
Trommen er Nordsjællands Kulturhus, hvor du kan opleve koncerter, teater, foredrag og kreative værksteder af højeste kvalitet. Med ombygning og renovering af Kulturhus Trommen i 2013 er det eksisterende bibliotek og musiksted Trommen blevet samlet til et kulturhus. Det eksisterende hus er tegnet af arkitekt Knud Munk i 1988, og omdannelsen er sket med respekt for de oprindelige tanker. Kulturhuset er en del af bymidten, og der ligger derfor et stort potentiale i at styrke de urbane byrum, der knytter sig til Kulturhus Trommen. Der er i dag få muligheder for at opholde sig ved kulturhuset, derfor vil vi i den kommende planlægning udvikle og styrke samspillet mellem inde og ude.

En styrket Idrætspark
Idrætsfaciliteterne i Hørsholm Kommune spiller en stor rolle for mange af byens borgere. Derfor vil vi i den kommende planlægning have fokus på at udvikle Hørsholm Idrætspark, så den fortsat danner rammen for et rigt fritids- og sportsliv. Kommende indsatser vil blandt andet være renovering af eksisterende bygninger og en facilitetsudvidelse, der styrker parkens nuværende kvaliteter, giver mulighed for etablering af nye funktioner samt for forbedring og udvidelse af faciliteterne til flere af de nuværende idrætsgrene.

Optimale rammer for fritidslivet
Fysiske rammer har stor betydning for menneskers mulighed for at bevæge sig og dermed få gode oplevelser kropsligt, mentalt og socialt. Bevægelse skal derfor være en naturlig del af hverdagen, hvad enten du er barn, ung, voksen eller ældre. Der skal fortsat sikres et bredt og varieret udbud af fritidsfaciliteter til alle borgere i Hørsholm Kommune. Udvikling af eksisterende og nye faciliteter vil til stadighed være i fokus, når der skal skabes de bedste og nutidige rammer for fritidslivet.
Der opstår hele tiden nye trends og nye behov. Kommunen mødes oftere og oftere med nye behov for faciliteter fra såvel individuelle brugere, som fra foreninger, klubber og selvorganiserede grupper. Derfor vil vi i den kommende planlægning undersøge behovet for udvikling af nye rammer og faciliteter fx muligheder, der kan facilitere aktiviteter i naturen, streetaktiviteter, parcour osv.

Derfor vil vi

 • sikre de rette rammer for byliv med mulighed for kulturelle udfoldelser og oplevelser
 • skabe attraktive rammer for idrætsudfoldelse, bl.a. gennem etablering af ny skøjtehal og renovering af idrætsparken.
 • aktivere målgrupper også uden for det etablerede foreningsliv, fx gennem etablering af flere motionsruter
 • fortsat udvikle kulturhus Trommen, så det danner rammen om værdifulde kulturelle oplevelser for hele Nordsjælland
 • udvikle og styrke samspillet mellem inde og ude i og omkring Kulturhus Trommen.
 • fortsat skabe de optimale rammer for bevægelse, fx gennem etablering af legepladser og aktive skolegårde
 • sikre grønne områder og områder med ”stilhed” – noget det moderne menneske i stigende grad efterspørger som kontrast til hektisk arbejds- og fritidsliv
 • sikre og udvikle fritidsmuligheder i de grønne områder