TEMAER

Med planstrategien beslutter kommunalbestyrelsen, hvordan kommuneplanen skal revideres. Det vil sige, hvilke ændringer i kommuneplanen kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Kommuneplanen kan revideres på følgende måder:

  • Fuld revision
  • Delvis revision: I udvalgte geografiske områder og/eller for udvalgte emner, eller genvedtagelse af visse dele med konsekvensrettelser som følge af overordnet planlægning.

 

Der kan ikke foretages en ren genvedtagelse af planen blot med forlængelse af tidsperioden.

Med Strategi 2015 lægger kommunalbestyrelsen op til en delvis revision af kommuneplanen i form af en temarevision. De fem temaer, der skal behandles i kommende kommuneplanrevision er:

  • Boliger og byliv
  • Kultur- og fritidsliv
  • Handels- og erhvervsliv
  • Kysten
  • Naturen