Revision af Kommuneplanen

Kommunalbestyrelsen anser store dele af Kommuneplan 2013-25 for at være en dækkende ramme for den fysiske planlægning i Hørsholm Kommune de kommende 12 år.

Indenfor udviklingen af temaerne beskrevet her i Strategi 2015 udestår imidlertid planlægningsopgaver. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at gennemføre en temarevision af næste kommuneplan med fokus på følgende temaer:

  • Boliger og byliv
  • Kultur- og fritidsliv
  • Handels- og erhvervsliv
  • Kysten
  • Naturen