Offentliggørelse


Kommunalbestyrelsen vil gerne høre din mening. Derfor lægger vi Strategi 2015 ud til offentlig debat i perioden fra den 3. august 2015 til den 28. september 2015.
I debatperioden vil Kommunalbestyrelsen gerne invitere til dialog om Strategi 2015. Så kom til Kulturdagen den 5. September og mød politikerne til debat om Hørsholm kommunes fremtid.

Hvis du har bemærkninger, forslag eller idéer til Strategi 2015 skal du sende dem på en mail til: tek-post@horsholm.dk

eller pr. brev til:

Hørsholm Kommune    
Center for Teknik,                   
Ådalsparkvej 2      
2970 Hørsholm.

Efter fristens udløb tager kommunalbestyrelsen stilling til de bemærkninger, der er kommet frem og beslutter, om der skal ændres i den offentliggjorte strategi. Der er ingen begrænsning i de ændringer, der kan vedtages, og der kan således træffes en anden beslutning om revision end den offentliggjorte.

Strategien er endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 23. november 2015