Baggrund

En planstrategi indeholder kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for den fremtidige udvikling af kommunen. Hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planlovens § 23a-e. I naturlig forlængelse heraf foretages en revision af selve kommuneplanen.

Planstrategien skal rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling og skal indeholde:

  • Oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen
  • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen
  • Beslutning om enten at revidere kommuneplanen i sin helhed eller foretage en revision af kommuneplanen for særlige emner og/eller geografiske områder i kommunen

Lokal Agenda 21

Ifølge planlovens § 33a skal kommunalbestyrelsen endvidere inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling. Strategien skal oplyse, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og endvidere hvordan borgere, virksomheder, organisationer og foreninger skal inddrages i arbejdet. Dette kaldes en lokal Agenda 21-strategi.

Den enkelte kommune kan vælge at lade Agenda 21-strategien være en integreret del af planstrategien eller et selvstændigt dokument. I Hørsholm har vi valgt at integrere kommunens Agenda 21-strategi i planstrategien.