Strategi 2015

Forord

Det forpligter, når vi siger: Hørsholm vil begejstre!

Strategi 2015 viser vejen mod et fremtidigt Hørsholm, hvor kommunen fortsat står stærkt. Vi vil skabe de bedste rammer for at tiltrække nye borgere og være med til at sikre et stærkt handels- og erhvervsliv. Det gør vi ved at sætte fokus på fem temaer, der hver især understøtter en bæredygtig udvikling af en stærk kommune. Udvikling af Hørsholm skal basere sig på de kvaliteter, vi har. Og vi skal sørge for, at kvaliteterne udvikles til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv.

Kommunalbestyrelsen er stolte af at kunne præsentere Strategi 2015. Med den nye plan- og bæredygtighedsstrategi er det fjerde gang, kommunalbestyrelsen i Hørsholm fremlægger en samlet strategi som optakt til revision af kommuneplanen. Det sker i en virkelighed, hvor nye bosætnings- og erhvervslokaliseringsmønstre, ny teknologi, behov for økonomisk optimering, nye organisations- og samarbejdsmodeller mv. skaber nye udfordringer.

Strategi 2015 er en oplagt mulighed for at se på kommunens fysiske og strategiske udvikling. Vi ønsker at sætte fokus på vores styrker, så vi kan få det bedste ud af mulighederne. Denne gang tager plan- og bæredygtighedsstrategien afsæt i visionen ”Hørsholm vil begejstre”, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014. Indeholdt i visionen er, at vi vil skabe inspirerende og grønne rammer, fremme åbne og inddragende fællesskaber og fortsat arbejde for bæredygtige, intelligente og effektive løsninger.

Med Strategi 2015 inviterer kommunalbestyrelsen til debat om, hvordan vi bedst sikrer dette. Vi glæder os til at høre din mening!

Kommunalbestyrelsen
Hørsholm Kommune