5. Vandløb, søer og kystvande


Danmark har i forhold til sin størrelse en meget lang kystlinje. Kystområderne udgør landskabelige helheder med væsentlige natur- og landskabsressourcer. Kystlandskabet er imidlertid ikke kun natur. Det er også stedet, hvor mange forskellige aktiviteter finder sted. Der skal være plads til beboelse, friluftsliv, turisme, transport, landbrug og andre erhverv.