Lokalplaner for Hørsholm Kommune

Vedtagede lokalplaner

Lokalplaner og byplanvedtægter fastlægger juridisk bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere om den fremtidige anvendelse af området, som planen omfatter. Du kan finde kommunens lokalplaner og byplanvedtægter på nedenstående link.

Se lokalplanforslag og byplanvedtægter her 

Lokalplaner i høring

Finder du her