8. Fritids- og kulturlivet

Vision

Vi ønsker et varieret kulturliv af høj kvalitet og i stadig udvikling, fordi vi tror, at kunst, musik og kultur bringer glæde og vitalitet. Både for den som dyrker kunsten og for den, der oplever den. Vi vil skabe rammer for et varieret fritidsliv, hvor alle kan udfolde sig og udvikle sine talenter.

Et aktivt fritidsliv

Et aktivt kultur- og fritidsliv giver livskvalitet, oplevelser, personlig udvikling og kan forebygge ensomhed og sygdom. Kommunalbestyrelsen vil videreudvikle rammerne for et aktivt kultur- og fritidsliv. Rammerne består bl.a. i Kulturhus Trommen og Hørsholm Idrætspark, ridefaciliteter, klub- og spejderhuse, udstillingshuset Fuglsanghus og Hørsholm Egnsmuseum.

Kulturhus Trommen

Kulturhus Trommen er Hørsholm Kommunes kulturhus og danner rammen om kulturelle oplevelser for alle generationer. Huset består af Hørsholm Bibliotek og Trommen, der afholder både kulturarrangementer og udlejningsaktiviteter. ”Kulturhus Trommen skal være et visionært og levende kulturhus, der er lokalt forankret og lyser som et fyrtårn med arrangementer, viden, læring, aktiviteter og oplevelser udover det sædvanlige. Huset lever for - og fungerer som en dynamo og legeplads for kulturen og borgerne i Nordsjælland og Hørsholm Kommune, året - og døgnet rundt med aktiviteter, der appellerer til det omkringliggende samfund, erhvervslivet, tidens trend og byens puls.”

I 2013 og 2014 gennemføres ombygningen af huset med åbning af et moderniseret Kulturhus i foråret 2014. Planerne om en ny indgang, i form af en glasåbning/indgangsparti mod Bibliotekstorvet, skal indgå i en fremtidig ombygning.

Musikskolen

Musikskolen er en aktiv del af Hørsholms kulturliv. Musikskolen tilbyder undervisning og aktiviteter parallelt med den almindelige undervisning. Musikskolen er organisatorisk placeret under Trommen, og der samarbejdes om både talentudvikling og elevkoncerter.

Hørsholm Idrætspark

I 2013 etableres en ny kunstgræsbane og en streetsoccerbane til glæde for såvel den organiserede som den selvorganiserede fodbold. Desuden udvides skaterbanen med yderligere ramper og bowler. Kommunalbestyrelsen afsatte i 2012 midler til en gennemgribende energirenovering af skøjtehallen og svømmehallen, som er Idrætsparkens to mest energikrævende anlæg. I skøjtehallen er betongulvet inklusiv kølerør blevet totalrenoveret og nykonstrueret med stor isolering mod underlaget, således at der ikke dannes permafrost under banen og belysningen i hallen er ændret fra energitunge lamper til de meget energibesparende LED-lys armaturer. I svømmehallen er alle ventilationsanlæggene fornyet, vandrensningsanlægget er udskiftet og den store glasfacade mod nord har fået nye højisolerende ruder. I forbindelse med alle energirenoveringsarbejderne er der tillige blevet anlagt bedre adgangsforhold til arbejdsforhold i svømmehallens to teknikkældre.

Ridesport

Der er to rideklubber i Hørsholm Kommune. Kokkedal Rideklub har til huse i de kommunalt ejede staldbygninger på Kokkedal Avlsgård. Hørsholm Rideklub hører til i Hørsholm Ridehus. Begge hjemsteder er henholdsvis blevet renoveret og har fået nye stalde. De nye stalde ved Hørsholm Ridehus er opført for midler dels fra Hørsholm Kommune, dels fra den selvejende institution Hørsholm Ridehus. Staldbygningerne i Kokkedal Avlsgård er på kommunens foranledning blevet renoveret og ombygget. Således er der blevet lavet udgange, der gør, at rytter og hest har større overblik over trafikken ved Kokkedal Slot, inden der trædes ud på vejen. Herudover er der lavet udgange/indgange der gør, at man ikke skal passere trafikeret vej, når man skal til ridehallen. For at imødekomme en rideklubs behov er der opført rytterstue og køkken, der lever op til moderne forhold.

Vandsport

Sejlsport, roning, kajak, vandski og andre vandrelaterede sportsgrene er placeret på og ved Rungsted Havn. Ønsker om at udvide aktiviteterne, og eventuelt at placere nye aktiviteter lægger pres på havnens arealer, der også bruges til almene rekreative formål, bådoplag, butikker mv.

Fuglsanghus

Aktivitetskomiteen for Fuglsanghus består af de tre lokale kunstforeninger: Hørsholm Kunstforening, Mikkelborg Kunstforening og foreningen Aktiv Kunst. Tilsammen står de for ti årlige udstillinger.

Hørsholm Egns Museum

Egnsmuseet formidler egnens historie fra de ældste tider til i dag gennem udstillinger, foredrag, vandreture, artikler mv. Museet arbejder på en fornyelse af de permanente udstillinger og satser også på udvikling af digital formidling. Museet har desuden et tilbud til skolerne om aktiv oldtidsformidling på marken syd for Mortenstrupgård. Museets samlinger og viden bliver registreret digitalt, så oplysningerne kan gøres tilgængelige via internettet. Fremadrettet står museet over for at skulle udvide magasinforholdene.

Klik her for at se kortet i stort format

Se kommunens indsatsområder her