6. Detailhandel

Vision

Butiks- og erhvervslivet i Hørsholm skal leve op til borgernes forventninger om et varieret udbud af serviceydelser og varer.

Hørsholm som handelsby

Hørsholm er et attraktivt sted at handle med et varieret butiksudbud af høj kvalitet. Hørsholm Bymidte har med Hørsholm Midtpunkt, gågaden og Kongevejs-Centret regional betydning og tiltrækker handlende fra nabokommuner. Hørsholm har desuden 2 bydelscentre, der er vigtige for borgernes daglige indkøb, dette er Ådalsparkens Center og Rungsted Bytorv. Desuden ligger på Rungsted Havn en række restauranter og butikker, som har tilknytning til maritime aktiviteter. Endvidere findes der 6 lokalcentre med mindre dagligvarebutikker. Hørsholm Kommunalbestyrelse har igangsat en udbygning og renovering af Hørsholm Bymidte, der skal skabe fortsat udvikling af bymidten som et konkurrencedygtigt alternativ til andre centre. Bymidten får nye butikker og boliger, forbedring af parkerings- og tilkørselsforhold og en forskønnelse af bymiljøet omkring Midtpunktet og Hovedgaden. Kommunalbestyrelsen ønsker, at de eksisterende bydels- og lokalcentre fastholder og udvikler deres position som lokale indkøbssteder.

Butikker for særligt pladskrævende varegrupper

Butikker med særligt pladskrævende varer bør indpasses i de eksisterende centerområder for at fastholde kommunens centerstruktur. Visse butikker kan dog lokaliseres i særligt udpegede erhvervsområder, hvis det er hensigtsmæssigt pga. varesortiments karakter, møbelbutikker tillades alene i bymidten. De udpegede erhvervsområder ligger i nærhed til det overordnede vejnet for at kunne betjene kunder fra et regionalt opland.

Klik her for at se kortet i stort format