5. Erhvervslivet

Vision

Vi vil sikre gode betingelser for et dynamisk erhvervsliv. Byen skal tiltrække virksomheder og kompetent arbejdskraft, og vi vil sammen med erhvervslivet skabe betingelser for vækst gennem fokus på viden, kreativitet og oplevelser. Butiks- og erhvervslivet i Hørsholm skal leve op til borgernes forventninger om et varieret udbud af serviceydelser og varer.

Regionale samarbejdspartnere

Hørsholm Kommune ønsker dialog og samarbejde med nabokommunerne – også når det gælder erhverv, turisme og beskæftigelse.
Hørsholm Kommune samarbejder fra 2013 med Iværksætterhuset i Væksthuset Region Hovedstaden og tilbyder derigennem kvalificeret erhvervsservice til iværksættere og mindre virksomheder. Samarbejdet om erhvervsservice danner grundlag for andre erhvervssamarbejder på tværs af kommuneskel. Hørsholm Kommune vil både via Iværksætterhuset og gennem dialog med nabokommunerne sikre koordination og samarbejde omkring erhvervs- og detailhandelsudviklingen. Hørsholm Kommunen vil arbejde for at tiltrække nye innovative virksomheder i tomme erhvervslokaler.

Det lokale erhvervsliv

Hørsholm Kommune har en proaktiv virksomhedsindsats, for herigennem at hjælpe virksomhederne med at skaffe arbejdskraft og for at virksomhederne kan hjælpe ledige borgere med at komme ind på arbejdsmarkedet, både via ansættelse i ordinære job og via diverse tilskudsordninger såsom løntilskud og virksomhedspraktik. Hørsholm Kommune har indgået et tæt samarbejde med flere virksomheder om etablering af virksomhedscentre. I et virksomhedscenter får ledige borgere i virksomhedspraktik tilknyttet en mentor fra virksomheden som målrettet hjælper den ledige under praktikforløbet, med henblik på at borgeren bliver opkvalificeret indenfor fagområdet.

Beskæftigelsesindsatsen

Hørsholm Kommune arbejder for at efterkomme behovet for arbejdskraft i de lokale virksomheder, og har opmærksomhed på at opkvalificere og uddanne ledige til at varetage opgaver i de lokale virksomheder.

Særlige indsatsområder:
Unge: En udvikling med stadig færre unge erhvervsaktive samt flere ældre borgere stiller krav om en fremsynet beskæftigelsespolitik, særligt for de unge. Beskæftigelsesindsatsen for unge har derfor særlig fokus på at unge skal sikres en uddannelse, for at kunne opnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem hele deres voksenliv.
Langtidsledighed: For Jobcenter Hørsholm er det vigtigt at begrænse tilgangen til langtidsledighed, for at sikre at borgerne har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret har derfor iværksat forskellige projekter, der har til formål at begrænse længen af borgerens ledighedsperiode.
Rehabiliteringsteams: Ved vedtagelsen af fleksjob- og førtidspensionsreformen i januar 2013 forventes det at kommunerne yder en større helhedsorienteret indsats overfor borgerne. Jobcenter Hørsholm har indgået et tæt tværgående samarbejde mellem flere forskellige forvaltninger i kommunen, med det formål at de forskellige faglige ekspertiser bedst muligt kommer borgerne til gavn.

Turismesamarbejde
I 2012 er turismen overgået til Hørsholm Bibliotek med turistinformation på biblioteket og i turistinformationen på Rungsted Havn. Her er der oplysninger om overnatning, spise- og indkøbsmuligheder, tips om seværdigheder og turforslag til gå- og cykelture i og omkring Hørsholm. Turismen i Hørsholm Kommune indgår i det tværkommunale turismesamarbejde Visit Nordsjælland. Derudover indgår Hørsholm Kommune i Venture Denmark.
Med flytningen af turismen er der opstartet en udviklingsproces, som omhandler inklusion af erhverv og interessenter i et fremtidigt samarbejde og netværk samt publiceret en turismerapport på baggrund af en turismeundersøgelse i Hørsholm kommune. Turisme skal være med til at skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser og gavne det lokale turisterhverv og detailhandel. Arbejdet skal bl.a. afklare mulighederne for lokalt at udvikle nye tilbud til turister – f.eks. på Rungsted Havn og Kokkedal Slot.

Klik her for at se kortet i stort format

Se kommunens indsatsområder her