2. Kulturmiljøer

Vision

I Hørsholm skal der fortsat kunne ske udvikling og forandring. Men det skal ske i respekt for de historiske spor, så markante rumlige træk og historiske elementer understreges og fortsat udgør visuelle højdepunkter i kommunen. Forandringer skal tage udgangspunkt i det udpegede kulturmiljøs karakter, den stedlige byggetradition og det karakteristiske arkitektoniske udtryk.

Værdifulde ressourcer

Hørsholm er kendetegnet ved en lang række historiske bygninger, anlæg og bymiljøer, der er med til at give byen identitet og karakter. Udover de mange velbevarede enkeltbygninger er området karakteriseret af en række meget fine og helstøbte kulturmiljøer, der spænder fra den gamle klædefabrik til nogle af de nyere tæt-lav og rækkehusbebyggelser, der som et fællestræk rummer både kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.

Kommunen er således helt unik i sin sammensætning af mange forskellige bebyggelsesmønstre, fra villaer i alle stilarter, arbejderboligbebyggelser, etagebyggeri, lystgårde, industrianlæg fra begyndelsen af 1800–årene til vor tid, regulerede barokke slots- og byanlæg og de selvgroede snoede landsbyforløb. Hørsholm Kommune ser denne kulturarv som en værdifuld ressource, der kan bidrage til kommunens kulturelle, sociale og økonomiske udvikling. Ved at inddrage kulturhistorien i planlægningen giver vi mulighed for, at vi selv og kommende generationer sikres oplevelsesrige og attraktive omgivelser at bo i, at besøge og at udforske.

Flere markante kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger er omdannet til erhvervs- og kulturformål, herunder kan nævnes:

  • Den militære klædefabrik, omdannet til kontorfaciliteter for mindre vidensintensive erhverv
  • Rungstedgårdene, omdannet til konferencefaciliteter
  • Sophienberg, omdannet til konferencefaciliteter
  • Laderne og kavalerboligerne ved Slotssøen, omdannet til Hørsholm Egns Museum og private boliger
  • Kokkedal Slot, omdannet til hotel- og konferencefaciliteter

Bevarende lokalplan


Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i Hørsholm Kommune. Planen skal være med til at sikre, at vi fortsat værner om bygninger, bebyggelser og bymiljøer der har bevaringsværdi.