11. Sundhed

Vision

Vi vil skabe sunde rammer og muligheder for, at borgerne kan udfolde en sund levevis. Bevægelse og sund kost skal integreres i hverdagslivet. Sundhed skal være for alle - også for de kommende generationer. Kommunalbestyrelsen har fokus på, at sundhed skal være for alle, og på at sundhedsindsatser skabes med glæde. For eksempel vil Kommunalbestyrelsen lave indsatser på skoler og institutioner, som både ændrer de fysiske rammer på den ene side og motiverer den enkelte til at spise sundere og være mere fysisk aktiv på den anden side.

Sundhedsfremme

Hørsholm kommune har forebyggelse og sundhedsfremme på dagsordenen i forhold til alle aldersgrupper. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er under implementering bredt i hele kommunen. I forhold til borgere med kroniske sygdomme tilbydes undervisning i at leve et normalt liv som muligt, gennem forløbsprogrammerne.
En af indsatserne er opsætning af bænke på stien fra Louiselund og op til Idrætsparken og igen videre ned mod Kokkedal Slot og Kokkedal Allé. Bænkene skal gøre det muligt for beboere og brugere på Louiselund at benytte de naturskønne områder omkring centret. Derudover vil bænkene være til glæde for alle kommunens borgere, der går ture, løber, cykler eller leger i området.

Motion i dagligdagen

Hørsholm Kommune ønsker at skabe bedre rammer for at fastholde og tiltrække børnefamilier og for at borgerne i Hørsholm Kommune kan være fysisk aktive. Det skal være en integreret del af dagligdagen i byen og det skal være nemt at være fysisk aktiv i Hørsholm.
Behovet for fysisk aktiviteter kan dækkes på mange forskellige måder. Nogle ønsker at melde sig ind i idrætsforeninger, andre ønsker at motionere alene eller i uformelle sammenhænge sammen med andre. Nogle vil blot cykle eller løbe i naturen. Derfor er der blandt andet etableret motionsruter og et parkouranlæg, som kan benyttes af kommunens borgere.

Se kommunens indsatsområder her