Her finder du Kommunens overordnede mål for udvikling og arealanvendelse.

Anvendelse, omfang af bygninger, friarealer, parkering mv.

Her finder du områdeafgrænsninger, arealudpegninger og retningslinjer